In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn regels voor websites vastgelegd die wij moeten naleven. Dat betekent dat wij een aantal zaken moeten controleren.

Gebruik deze korte checklist om te controleren of je website voldoet aan alle regels, of je algemene voorwaarden in orde zijn en welke informatie je dient te tonen op je contactpagina.

Controleer je website
Je bent wettelijk verplicht onderstaande informatie over je bedrijf op een duidelijk zichtbare plek op je website te vermelden, (contact pagina).
  • Bedrijfsnaam en rechtsvorm
  • Vestigingsadres en/of bezoekadres (niet alleen een postbus)
  • Kamer van Koophandel (KvK)-nummer
  • Btw-nummer
  • Telefoonnummer (beperkt bereikbaar? vermelden wanneer)
  • E-mailadres
Zie voor additionele informatie: